Wdrożenie e-commerce z perspektywy Project Managera. Checklista przed go-live

Autor:
Paula Wasiluk
Opublikowany:
6.9.2023
W

drożenie e-commerce to złożony proces, w którym wiele rzeczy może pójść nie tak. Jak się do niego przygotować, jakich błędów unikać i co powinna zawierać checklista przed go-live? Na te pytania odpowie Paula Wasiluk – Project Managerka w Strix.

Checklista przed go-live to temat bardzo rzadko omawiany na blogach firm technologicznych. A szkoda bo stanowi absolutną podstawę bezpiecznego, płynnego uruchomienia platformy e-commerce! Niedawno miałam okazję poprowadzić webinar na ten temat, a w tym artykule podzielę się podsumowaniem najważniejszych zagadnień. 

Rola Project Managera w budowie platformy e-commerce

E-commerce należy obecnie do jednej z najszybciej rozwijających się branż i szkoda byłoby nie wykorzystać w pełni jego potencjału. A za ten aspekt odpowiada w dużej mierze Project Manager. 

PM to osoba pełniąca niejako rolę mediatora między zespołem, zarządem i klientem. Odpowiada za prowadzenie projektu przez wszystkie etapy jego realizacji, włączając przebieg i wdrożenie sklepu. Wiele osób zastanawia się, czy PM musi być osobą techniczną. W teorii, nie jest to niezbędne, jednak wiedza techniczna, przede wszystkim o procesie wdrożenia, to klucz do dobrego zarządzania i komunikacji z zespołem deweloperskim. 

Rolą Project Managera jest optymalizacja procesu realizacji projektu, czyli uzyskanie jak najlepszych efektów, w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych i kompetencji zespołu.

Co może pójść nie tak przy go-live?

Mogłoby się wydawać, że gdy mamy gotowy sklep najgorsze jest już za nami. Tymczasem, największe wyzwanie dopiero na nas czeka! Denis Waitley powiedział “Spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze” i właśnie to podejście powinno nam przyświecać przed uruchomienie sklepu. Gotowość na najbardziej pesymistyczne scenariusze i zaplanowanie procedur awaryjnych to podstawa skutecznego reagowania, jeśli coś pójdzie nie tak. Podczas go-live musimy dopilnować lub oddelegować wiele obszarów, aby uniknąć takich sytuacji jak:

 • Utrata konwersji i pozycji w SEO po przepięciu.
 • Gorszy performance strony.
 • Niedoszacowanie parametrów serwera.
 • Konieczność powrotu do starej wersji systemu.
 • Błędne lub niekompletne informacje produktowe.

Checklista przed go-live

Poniższą checklistę oparłam przede wszystkim na doświadczeniu z wdrożeń na platformie Magento 2, jednak większość punktów znajdzie zastosowanie również w innych systemach (typu Prestashop czy Shopify).

1. SEO 

Podczas migracji sklepu do nowej platformy naszym celem jest poprawa widoczności strony w wyszukiwarce, dlatego należy upewnić się, że serwis został dopasowany do wytycznych Google oraz algorytmów odpowiadających za tworzenie rankingu stron. Optymalizację pod kątem wyszukiwarek można przeprowadzić in-house lub zlecić doświadczonej agencji e-commerce lub SEO. Przed go-live dobrym rozwiązaniem jest zlecenie audytu SEO, który warto przeprowadzić w dwóch częściach: audyt przedwrożeniowy i powdrożeniowy. 

Podczas analizy pozycjonowania należy wziąć pod uwagę następujące obszary:

 • Responsywność strony + podejście mobile first. 

Bez względu na to, czy wasza strona ma postać RWD (Responsive Web Design), PWA (Progressive Web App) lub jest aplikacją natywną, upewnijcie się, że została dopasowana do standardów urządzeń mobilnych, przede wszystkim w zakresie optymalizacji procesu zakupowego. Wielu klientów, z którymi współpracowałam zwracało uwagę, że kanały mobilne są ich głównym źródłem przychodów i stanowią średnio 68% całkowitej sprzedaży. Dominację mobile e-commerce potwierdzają też ostatnie badania rynku. W badaniu skuteczności wersji mobile i wskaźników efektywności witryny pomocę mogą okazać się takie narzędzia jak: Hotjar, Yandex Metrica oraz niezastąpione Google Analytics.

 • Szybkość ładowania strony

Zarówno klienci, jak i wyszukiwarki, nie lubią czekać. Szybkość ładowania jest zatem jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozycję witryny w rankingu stron, co oficjalnie potwierdzają raporty Google. Aby osiągnąć zadowalającą efektywności strony powinniśmy zadbać nie tylko o performance ale również o aspekty wpływające na doświadczenia użytkownika. Mowa tutaj o Core Web Vitals, gdzie skupiamy się na aspektach wpływających na doświadczeniach użytkownika końcowego czyli stabilności wizualnej i accessiblity (szeroko rozumianej dostępności strony dla osób z niepełnosprawnościami lub deficytami oraz w warunkach niekorzystnych, np. przy jasnym, dziennym świetle). Warto sprawdzić wybrane parametry korzystając z takich narzędzi jak PageSpeed Insights, Google Lighthouse, GTmetrix lub WebPageTest. Jeśli wyniki strony nie będą zadowalające, konieczne może być przeprowadzenie audytu wydajności strony i zidentyfikowanie problematycznych obszarów do poprawy.

 • Meta dane i dane strukturalne

Ten obszar obejmuje optymalizację danych strukturalnych takich jak nagłówki, opisy kategorii, informacji produktowych, słów kluczowych, meta tagów oraz opisów alt i tagów obrazów.

 • Friendly URL + przekierowania

Należy zweryfikować poprawność i “przyjazność” adresów URL, zarówno pod kątem użytkownika, jak i robotów indeksujących. Platforma Magento natywnie posiada mechanizm do zmiany adresów z automatycznym generowaniem rewrite’a do starego URLa. Jeśli jednak przenosimy sklep z jednej platformy na drugą to obowiązkowym punktem jest zweryfikowanie czy wszystkie przekierowania z poprzednich adresów URL działają poprawnie (innymi słowy należy sprawdzać i monitorować ilość linków kierujących do 404 ze starych adresów strony).

 • Index, follow

Przed startem należy sprawdzić czy “index, follow” jest ustawiony na wszystkich głównych stronach (home page, catalog, product page, CMS pages etc).

 • Sitemap.xml

Mapa witryny zawiera podstawowe informacje o podstronach serwisu i elementach multimedialnych do zaindeksowania, dlatego musi zostać sprawdzona przed startem sklepu.

 • Plik robots.txt

Obowiązkowo przed startem należy sprawdzić widoczność pliku robots.txt. Zawiera on zestaw szczegółowych instrukcji dla wyszukiwarek, określa reguły indeksowania dla poszczególnych stron, kategorii, serwisów itd.

2. Marketing

W kontekście kompetencji Project Managera i działań przed uruchomieniem sklepu, marketing będziemy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście jego automatyzacji, zwiększenia ruchu na stronie i brandingu. 

W obszarze marketingu należy wziąć pod uwagę takie elementy jak:

 • Google Analytics

Musimy się upewnić, że wszystkie skrypty i eventy analityczne są odpowiednio osadzone i skonfigurowane pod Google Universal lub najnowszą wersję Google Analytics 4 oraz zweryfikować ustawienie Google Tag Managera.

 • Feedy

Z punktu widzenia marketingu, podstawą jest zoptymalizowanie feedów produktowych pod kątem porównywarek cen, platform marketplace, social mediów i narzędzi marketingowych. Należy sprawdzić, czy feedy dla interesariuszy prawidłowo przekazują informacje o produktach do różnych kanałów, są prawidłowo skonfigurowane, mają poprawną strukturę danych oraz odpowiednie ustawienie harmonogramu generowania feedów. 

 • Integracje marketingowe (marketing automation)

Coraz więcej sklepów internetowych wykorzystuje narzędzia marketing automation, które pozwalają znacznie przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę operacyjną oraz spersonalizować komunikację np. za pośrednictwem newsletterów lub powiadomień push. Przed uruchomieniem sklepu, PM powinien zebrać od klienta listę wszystkich narzędzi, wtyczek i kluczy oraz dopilnować aby dane były odpowiednio skonfigurowane przed startem.

3. Migracja danych (Konfiguracja sklepu i migracja danych)

Bez względu na to, czy w projekcie przeprowadzamy przepięcie na nową platformę, zmianę systemu na inny lub przejście z Magento 1 na Magento 2, konieczna będzie migracja danych przed startem.  

Oto kilka punktów obowiązkowych, które pozwolą przejść przez ten proces bez wpadek:

 • Uzyskanie od klienta wszystkich danych

Ważne, aby zespół projektowy uzyskał wszystkie dane minimum 2 tygodnie przed startem. Co prawda sama procedura importu wydaje się prosta, ale często przez zależności na bazach danych lub ilość migrowanych informacji może się on znacznie wydłużyć, dlatego warto przygotować się do tego z wyprzedzeniem. 

 • Opracowanie planu migracji i procedury przeniesienia kont użytkowników

Na tym etapie warto opracować plan migracji wspólnie z klientem i zespołem projektowym Powinien obejmować wszystkie kroki, od eksportu, do importu danych i stanowić punkt odniesienia podczas weryfikacji, czy wszystkie procedury zostały dopełnione. Na tym etapie należy też wybrać metodę importu z uwzględnieniem specyfiki danych. 

Jeśli decydujecie się na przeniesienie sklepu z istniejącej instancji to niezbędne będzie opracowanie procedury przeniesienia kont użytkowników i resetu haseł.

 • Weryfikacja poprawności danych

Po przeprowadzeniu migracji należy zweryfikować, czy wszystkie zaimportowane dane są poprawne.

4. Konfiguracja systemu w Magento i wymagania serwerowe

W tej sekcji przyjrzymy się panelowi administracyjnemu. Zagadnienie omówię na przykładzie Magento, ponieważ w tym systemie pracuję na co dzień, ale jestem przekonana, że wiele z tych punktów znajdzie zastosowanie również na innych platformach.

 • Ustawienia podstawowych parametrów sklepu

Content > Design > Configuration + zakładka Transactional e-mail, która dotyczy informacji wychodzących ze sklepu.

 • Pozostałe konfiguracje

Stores > Configuration > General > General / Currency set-up / Store email addresses / Contacts.

 • Dostawy, płatności

Stores > Configuration > Sales > Shipping Settings

Stores > Configuration > Sales > Payment Methods

 • Ceny, promocje + indywidualny mechanizm pod Dyrektywę Omnibus

Marketing > Cart Price Rules/Catalog Price Rules

 • Produkty

Simple / Configurable / Bundle / Virtual / Downloadable products

 • Captcha

Stores > Configuration > Advanced > Admin > CAPTCHA

 • E-mail templates

Stores > Configuration > Sales > Sales emails 

Marketing > Communications > Email templates

 • Podatki

Stores > Tax rules

 • MSI (oraz przechowywanie i utrzymanie rezerwacji), backorders
 • Wymagania systemowe dopasowane do silnika aplikacji

Wdrażając sklep niezbędne jest zapewnienie minimalnych wersji wymagań systemowych w celu zapewnienia stabilności systemu. Najlepszą praktyką jest skorzystanie z oficialnej dokumentacji od dostawcy systemu. Dobrą praktyką jest także zachowywanie marginesu pamięci operacyjnej na wypadek wzrostu ruchu i zakupów oraz wybranie szybkiego nośnika danych.

5. Zarządzanie pamięcią podręczną i indeksami

Aby uniknąć problemów związanych z wieloma administratorami, którzy aktualizują obiekty powodując ponowne indeksowanie, zaleca się ustawienie indeksatorów tak, aby działały zgodnie z harmonogramem. Tym sposobem wyeliminujesz potencjalną pętle ponownego indeksowania. Panel zarządzania indeksami w Magento 2 znajdziecie w zakładce System > Tools > Index Management.

6. Integracje Magento

Jeżeli sklep jest zasilany danymi, przed startem konieczne będzie sprawdzenie połączenia platformy z systemami zewnętrznymi, takimi jak ERP, PIM czy Baselinker. Najważniejsze punkty do weryfikacji obejmują sprawdzenie czy:

 • Flow zamówienia działa prawidłowo na wszystkich etapach.
 • Kolejkowanie zdarzeń zostało właściwie zaimplementowane (innymi słowy czy podzielenie dużej ilości zdarzeń na mniejsze części i umieszczenie ich w kolejce działa zgodnie z założeniami).
 • Błędy zostały rozwiązane lub odpowiednio obsłużone, a monitoring krytycznych procesów odpowiednio przygotowany.
 • Aktualizacja stocków produktowych została zapewniona, a wymiana danych jest wydajna.
 • Symulacja aktualizacji produktów została sprawdzona, korzystając z odwzorowanego procesu produkcyjnego na instancji testowej .

Przy Go-live nie ma drogi na skróty

Przy uruchomieniu sklepu trzeba sprawdzić wiele obszarów sklepu internetowego przez co może pojawić się pokusa, aby “mieć to jak najszybciej za sobą”. Tymczasem, przy go-live nie ma drogi na skróty, a dodatkowy czas poświęcony na dokładne sprawdzenie, czy wszystkie najważniejsze elementy działają prawidłowo może uchronić nas przed rollbackiem do poprzedniego systemu i rozczarowaniem klient po nieudanym podejściu do go-live. Warto skoncentrować się na dokładnym sprawdzeniu całej ścieżki zakupowej, ustawień serwera, integracji, narzędzi marketingowych i SEO, aby uruchomienie sklepu przebiegło bez problemów i bez dodatkowego stresu.

Jeśli interesuje Was temat skutecznego wdrożenia z perspektywy Project Managera, zajrzyjcie do webinaru, w którym dokładnie omawiam wszystkie opisane zagadnienia, opisując je dodatkowo na przykładzie zrealizowanego case study oraz odpowiadam na pytania uczestników. 

Podobne wpisy

Zobacz wszystko
E-commerce
28.9.2023

W pułapce (nie)wiedzy, czyli dlaczego potrzebujesz doradztwa e-commerce

o robisz, kiedy planujesz wziąć kredyt, kupić nowy samochód albo wybrać najatrakcyjniejsze akcje na giełdzie? Pytasz o radę ekspertów. Inwestycja i ryzyko osobistej straty budzi w nas potrzebę zdobycia jak najdokładniejszych informacji o danym temacie przed podjęciem decyzji. I nie inaczej jest w przypadku rozwoju biznesowego. Kiedy w morzu opcji próbujesz wybrać te najlepsze dla siebie, z odsieczą przychodzi doradztwo e-commerce.
E-commerce
27.9.2023

Jak utrzymać klientów e-commerce w czasie kryzysu?

2022 rok okazał dla branży e-commerce dużo większym wyzwaniem niż rok 2021. Recesja gospodarcza, inflacja oraz niepewna sytuacja polityczna wpłynęły na spowolnienie rozwoju wielu branż oraz ostrożniejsze zachowania zakupowe.
E-commerce
20.9.2023

Bez pośredników, czyli co to jest model D2C

‍Model D2C, czyli direct to customer zyskuje popularność w sprzedaży online. W 2019 roku odsetek konsumentów robiących regularne zakupy D2C wynosił 49%, natomiast w 2022 roku wynosił już 64%. Na czym polega fenomen sprzedaży bezpośredniej i jak wykorzystać jej potencjał? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!
E-commerce
15.9.2023

Jak zaplanować strategię segmentacji klientów w e-commerce?

Segmentacja rynku jest dziś warunkiem sukcesu w nowoczesnej komunikacji marketingowej. Dobrze przygotowana, skutkuje zwiększeniem zaangażowania klienta i wzrostem wskaźnika konwersji. W tym artykule omówimy, jak zaplanować strategię segmentacji i wcielić ją w życie.
E-commerce
7.9.2023

UX Master Certified by Baymard – Wywiad ze Sławomirem Majchrzyckim

Baymard Institute to najważniejsza instytucja badająca doświadczenia użytkowników w sektorze e-commerce, dlatego z dumą informujemy, że nasz Product Designer Sławomir Majchrzycki jako jeden z 3 specjalistów na świecie zdobył najwyższy certyfikat “UX Master Certified by Baymard”!

Pracujmy razem

Jeśli chcesz przenieść sprzedaż do świata online, szukasz nowych pomysłów na strategię lub innowacyjnych technologii e-commerce - napisz do nas! Chętnie porozmawiamy o najlepszych rozwiązaniach dla Twojego biznesu.

kontakt