Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 18 lipca 2022 r.

Strix Poland Sp z o.o. (określany również jako "my" lub "nasz") jest właścicielem witryny internetowej www.strix.net (zwaną dalej "Serwisem").

Strona ta informuje Cię o naszych zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas Twojego korzystania przez z naszego Serwisu oraz o wyborach, które wiążą się z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu dostarczania i ulepszania Serwisu. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach.

Definicje

Serwis
Serwis jest stroną internetową strix.net prowadzoną przez Strix Poland Sp z o.o.

Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które są w naszym posiadaniu lub mogą wejść w nasze posiadanie).

Dane dotyczące użytkowania
Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie albo w wyniku korzystania z Serwisu, albo z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).

Cookies
Cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniu (komputerze lub urządzeniu przenośnym).

Administrator danych
Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki przetwarzane są lub mają być przetwarzane wszelkie dane osobowe.
Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

Przetwarzający dane (lub dostawcy usług)
Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.
Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

Podmiot danych (lub Użytkownik)
Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy (również za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych: Facebook, Linkedin, Twitter, User.com) kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe
Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Państwem lub do identyfikacji Państwa ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do nich:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Pliki cookie i dane eksploatacyjne

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do kontaktowania się z Państwem w celu otrzymywania biuletynów, newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. Możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek lub wszystkich takich informacji od nas, klikając na link rezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcją podaną w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Dane dotyczące użytkowania
Możemy również gromadzić informacje na temat sposobu dostępu do Serwisu i korzystania z niego ("Dane dotyczące użytkowania"). Dane te mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które użytkownik odwiedza, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie
Do śledzenia aktywności w naszym Serwisie używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia i przechowujemy pewne informacje.

Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty, w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykładowe pliki cookie, których używamy:

 • Session Cookies. Używamy Plików cookie sesji do obsługi Serwisu.
 • Preferowane Pliki Cookie. Używamy Plików cookie z preferencjami, aby zapamiętać preferencje i różne ustawienia użytkownika.
 • Pliki cookie zabezpieczające. Używamy Plików Cookies zabezpieczających w celach bezpieczeństwa.

Korzystanie z danych

Strix Poland Sp z o.o. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • W celu zapewnienia działania i utrzymania naszego Serwisu
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym Serwisie
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy się na to zdecydujesz
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, które pozwolą nam na udoskonalenie naszych usług
 • Aby monitorować korzystanie z naszego Serwisu
 • W celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych
 • Aby dostarczyć Państwu wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już Państwo zakupili lub o które pytaliście, chyba że zdecydowaliście się Państwo nie otrzymywać takich informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeżeli pochodzą Państwo z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Strix Poland Sp z o.o. do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych oraz od konkretnego kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Strix Poland Sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe z poniższych powodów:

 • W celu wykonanie umowy
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw.
 • W celu przestrzegania prawa

Przechowywanie danych

Strix Poland Sp. z o.o. będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma Strix Poland Sp. z o.o. będzie również przechowywać Dane Użytkownika do celów wewnętrznej analizy. Dane o użytkowaniu są z reguły przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych Usług lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza terytorium Polski i zdecydujesz się przekazać nam informacje, prosimy pamiętać, że dane, w tym Dane Osobowe, są przekazywane do Polski i tam przetwarzane.

Zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Strix Poland Sp. z o.o. podejmie wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia, że Państwa dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a transfer Państwa danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miał miejsca, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwa Państwa danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach firma Strix Poland Sp. z o.o. może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Strix Poland Sp z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • W celu spełnienia obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności firmy Strix Poland Sp. z o.o.
 • By zapobiegać lub badać ewentualne nadużycia w związku z Serwisem
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać akceptowanych przez rynek środków do ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych w ramach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych osobowych. Strix Poland Sp. z o.o. dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia korzystania z jego danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy.
 • Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, czytelnym maszynowo i powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma również prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, gdy firma Strix Poland Sp z o.o. zaufała jego zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszych Usług ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługami lub pomagania nam w analizie sposobu korzystania z naszych Usług.

Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nieużywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług.

Google Analytics

Google Analytics jest internetową usługą analityczną oferowaną przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronach internetowych. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszego Serwisu. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępnienia swojej aktywności w Usłudze Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten zapobiega udostępnianiu przez JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności użytkowników w usłudze.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Informacja na temat tego, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług znajduje się tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Remarketing behawioralny

Strix Poland Sp z o.o. wykorzystuje usługi remarketingowe do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu przez Ciebie naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy wykorzystujemy pliki cookie do informowania, optymalizacji i obsługi reklam w oparciu o Twoje poprzednie wizyty w naszym Serwisie.

Google Ads

Usługa remarketingu reklam Google Ads jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics do wyświetlania reklam i dostosować Google Display Network reklamy, odwiedzając stronę Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads.

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on daje odwiedzającym możliwość uniemożliwienia zbierania i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Twitter

Usługa remarketingu na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc.

Możesz zrezygnować z reklam na Twitterze opartych na zainteresowaniach kierując się ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/20170405.

Więcej informacji na temat praktyk i polityki prywatności w serwisie Twitter można znaleźć na stronie polityki prywatności: https://twitter.com/privacy.


Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Więcej o reklamie opartej na zainteresowaniach można dowiedzieć się z Facebooka odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Aby zrezygnować z reklam na Facebooku opartych na zainteresowaniach, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook przestrzega zasad samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z usług Facebooka i innych firm uczestniczących w projekcie poprzez Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub też zrezygnować z usług za pomocą ustawień urządzeń mobilnych.

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności w serwisie Facebook można znaleźć na stronie internetowej Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz skierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.

Pytania i kontakt

Skontaktuj się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub używania plików cookie/pikseli.
Skontaktuj się z nami pod adresem: contact@strix.net.
Inspektor ochrony danych osobowych: Ewelina Suchodolska, adres e-mail: ewelina.suchodolska@strix.net